Na benzinskim pumpama nudimo kvalitetna goriva, uključujući i goriva pete generacije sa količinama sumpora ispod 10 mg/kg.

Veliku pažnju posvećujemo odabiru rafinerija iz kojih nabavljamo pojedine vrste goriva,transportu, kojeg obavljamo vlastitim cisternama i kontroli goriva prilikom njegovog prijema.

U mjestu Bjelavići, na regionalnom putu prema Kraljevoj Sutjesci počeo je sa radom poslovni objekat sa benzinskom pumpom Kakanj Petrol.

Prema odluci Općinskog vijeća Kakanj 21.07.2009. godine raspisana je javna licitacija za šest parcela na području općine Kakanj.

Za lokaciju u Bjelavićima bilo je jedanaest ponuda, a tražena je najveća cijena i ispunjenje ostalih ugovorenih obaveza.

Firma Kakanj Petrol je platila najveću cijenu, te je po dobijanju potrebnih dozvola u aprilu 2010. godine počela sa gradnjom objekta. Objekat je završen, te ga stanovnicima doline Trstionice dajemo na upotrebu.

Naš odnos prema kupcima odnosno partnerima zasnovan je na povjerenju, a taj prepoznatljivi princip i ovdje ćemo graditi.