Želite li izraziti mišljenje o načinu pružanja usluga od strane uposlenih u Kakanj Petrolu ili imate prijedlog za drugačiji pristup u pružanju usluga, neke nove ideje, podijelite to zajedno sa nama.

Vašu primjedbu, prijedlog, sugestiju, ideju ili pohvalu možete podnijeti putem obrasca koji možete dobiti na Benzinskoj pumpi, u Stolariji Portal ili direktno poslati ili preuzeti sa ove stranice.
Preuzimanje obrasca (PDF) formatu
Popunjen obrazac možete predati direktno na pumpi, upravi ili poslati poštom na adresu:
Kakanj Petrol d.o.o. Kakanj
Ulica 311. Lahke brigade
72 240 Kakanj

Vašu primjedbu, prijedlog, sugestiju, ideju ili pohvalu razmotriti će ovlaštena osoba.
U zavisnosti od slučaja i potrebe odgovor ćete dobiti u pismenoj formi u roku od 10 dana.

Ukoliko želite da dobijete odgovor na vašu primjedbu, sugestiju ili ideju molimo Vas da navedete vaše ime, prezime, adresu. U protivnom Vaše će primjedbe biti razmotrene ali vam nećemo moći dostaviti odgovor.
Zahvalni smo za svaku Vašu saradnju, kritiku, ideju, …

Primjedbe, prijedloge, sugestije, ideje ili pohvale možete iskazati i putem telefona broj: 032 552-401 ili e-maila: info@kakanjpetrol.ba