ce_e0 ce_0Proizvodi Kakanj Petrola sa CE oznakom
Kakanj Petrol d.o.o Kakanj je ispunio zahtjeve standarda EN 14351-1:2006 koji se odnose na CE označavanje tako da proizvodi Kakanj Petrola za domaće tržište i tržište EU mogu nositi CE znak.

Značenje CE oznake

CE znak pokazuje da proizvod zadovoljava svim zahtjevima sigurnosti, zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša u skladu sa direktivama koje propisuje Europska unija.

CE oznaka na prozoru i/ili vratima je očitovanje proizvođača da je proizvod u skladu sa bitnim zahtjevima relevantnih evropskih direktiva. Bitni zahtjevi se odnose na sigurnost ljudi i životinja i zaštitu zdravlja i okoline.

Standard EN 14351-1:2006

Evropska komisija, nakon usvajanja direktiva, daje zadatak Evropskom komitetu za standardizaciju da napravi harmonizirane standarde za proizvod čija primjena istovremeno znači i usklađenost sa EU direktivama.
Za prozore i vrata je 2006. godine usvojen standard EN 14351-1:2006; “Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics.” U dodatku ovog standarda su definirani uslovi za CE označavanje prozora i vrata.

Bosna i Hercegovina se priprema za članstvo u Evropskoj uniji i zahtjeve EU direktiva preuzima putem naredbi, pravilnika i drugih propisa. Istovremeno Institut za standardizaciju BiH proglašava bosanskohercegovačkim standardima harmonizirane evropske standarde čija upotreba ostvaruje pretpostavku o usklađenosti sa EU direktivama.

Tehnička svojstva za vrata i prozore

U Službenim novinama Federacije BiH broj 6/09 od 02.02.2009. godine objavljen je “Pravilnik o tehničkim svojstvima za vrata i prozora” koji propisuje tehnička svojstva i način potvrđivanja usklađenosti prozora i vrata s navedenim zahtjevima.

Tehnička svojstva moraju biti specificirana prema normi BAS EN 14351-1: 2007; “Prozori i vrata – standard za proizvod, izvedbene karakteristike. “Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju” („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/07) definiše da se građevinski proizvodi, za čija je tehnička svojstva dokazano da su u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom kojom je prihvaćen harmonizirani evropski standard, označavaju oznakom usklađenosti “E”:

Tipsko ispitivanje i tvornička kontrola

Usklađenost prozora i vrata sa zahtjevima evropskog standarda EN 14351-1:2006 iskazanim izvedbenim karakteristikama (uključujući klase) mora biti dokazana:
– inicijalnim tipskim ispitivanjem (ITT);
– tvorničkom kontrolom proizvodnje (FPC).

Inicijalno tipsko ispitivanje je kompletan set ispitivanja ili drugih procedura kojim se potvrđuju izvedbene karakteristike uzoraka proizvoda koje su predstavnici određene vrste/tipa proizvoda. Standard priznaje takozvano kaskadno inicijalno tipsko ispitivanje. To je situacija kada dizajner prozora (koji može biti “sistem kuća” (proizvođač PVC profila ili neko drugi) koji konstruiše sklop dostavlja “sklopljen proizvod” na inicijalno tipsko ispitivanje i potom izvještaje o ITT stavlja na raspolaganje montažeru to jeste aktuelnom proizvođaču proizvoda.

Kakanj Petrol d.o.o. Kakanj ima sporazum sa proizvođačem PVC profila (REHAU Njemačka) o korištenju rezultata inicijalnog tipskog ispitivanja te firme.

Kakanj Petrol d.o.o.Kakanj je uspostavio, dokumentirao i održava tvorničku kontrolu proizvodnje koja je usklađena sa zahtjevima standarda ISO 9001 i napravljena prema zahtjevima standarda EN 14351-1:2006.

Kaknj Petrol d.o.o. Kakanj je 2010. godine certificirao sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 što osigurava ujednačen kvalitet proizvoda.

Kakanj Petrol d.o.o. Kakanj je ispunio i ostale zahtjeve standarda EN 14351-1:2006 koji se odnose na CE označavanje tako da proizvodi za domaće tržište i tržište EU mogu nositi CE znak.