Potrošnja goriva

Proizvođači vozila u svojim katalozima daju podatak o potrošnji goriva najčešće za vožnju pri brzini od oko 90 km/h. Za većinu putničkih vozila to je i najekonomičnija brzina vožnje.

Veliki uticaj na potrošnju goriva ima tehnička ispravnost vozila: mehanička i elektronska ispravnost motora ispravnost pumpe za gorivo, filtera za gorivo i vazduh, termostata, zatim nebalansirani točkovi, nizak pritisak u gumama, loše gume, neispravne kočnice itd.

Tehnički neispravno vozilo povećava potrošnju goriva do 15%.

Racionalna vožnja: na otvorenom putu vozite brzinom koja iznosi oko 70 odsto maksimalne brzine vašeg vozila, u četvrtom odnosno petom stepenom prenosa. U gradskoj vožnji češće mjenjajte stepen prenosa. Izbjegavajte nagla ubrzanja i kočenja, pratite saobraćaj iza i ispred vas. Zimi, na niskim temperaturama motor ne treba zagrijavati u mjestu, nakon trideset sekundi krenite i vozite lagano bez naglih ubrzanja i kočenja dok se motor ne zagrije do normalne radne temperature, poslije najviše deset minuta od starta.

Ako volite brzu i agresivnu vožnju imaćete 30-40% veću potrošnju goriva.
Kvalitetno motorno ulje: omogućava manji gubitak mehaničke energije motora da bi se dobila ista snaga, a time se smanjuje i potrošnja goriva. Ovaj efekat se najviše primjećuje kad motor radi nedovoljno zagrijan, kao i u gradskoj vožnji, naročito zimi, na kratkim relacijama.

Aerodinamika vozila: računajte na veću potrošnju goriva ako vozite sa krovnim prtljažnikom na vozilu, otvorenim pokretnim krovom, ako vozilo ima velike naslage snijega, leda ili blata. Ugradnja spojlera pri vuči kamp prikolice, a pogotovo ugradnja čeonih spojlera kod teretnih vozila drastično smanjuje potrošnju goriva.

Opterećenje vozila: maksimalno opterećenje vozila podiže potrošnju goriva za 15%.
Vožnja u ekstremnim uslovima: vožnja po snijegu, blatu i lošim putevima povećava potrošnju za 15%.

Dizel motori

Dizel motori u zimskim uslovima eksploatacije

Zimi, sa padom temperature raste viskoznost svih ugljovodonika iz sastava dizel goriva pri čemu se parafinski ugljovodonici izdvajaju u obliku kristala koji se daljim snižavanjem temperature međusobno povezuju i potpuno sprečavaju protok goriva, odnosno začepljuju filter za gorivo.

Ako se vozila koriste na nižim temperaturama (-15°C do -20°C) preporučujemo da se koristi Euro dizel 5, a u starija vozila može se dodati oko 20% petroleja ili 10-15% bezolovnog motornog benzina BMB 95.

Veći procenat dodatka motornog benzina ne preporučujemo jer motorni benzin ima veliki oktanski broj koji je u direktnoj suprotnosti sa cetanskim brojem dizel goriva. Motorni benzin dizel gorivu smanjuje viskoznost, gustinu i tačku paljenja, što dovodi do povećanja mehaničkog i termičkog opterećenja motora.
Ako koristite aditive, pridržavajte se uputstva proizvođača, a aditive sipajte u rezervoar neposredno prije sipanja dizel goriva.

Na benzinskoj pumpi Kakanj Petrol možete nabaviti aditive provjerenog kvaliteta renomiranih proizvođača.

U zimskim uslovima, pri niskim temperaturama, ulje u koritu motora se zgušnjava i pri pokretanju motora javlja se dodatni otpor koji otežava start. Kvalitetna motorna ulja odgovarajuće viskoznosti (SAE 5W40, 10W40, 15W40) olakšaće start hladnog motora, a smanjiće i potrošnju goriva.

Prije zime, zamjenite filter za gorivo, provjerite ispravnost grijača, snagu akumulatora i kleme (očistite oksidne naslage).

Ako je vozilo parkirano na otvorenom prostoru, imajte u vidu da akumulator gubi 50% nominalne snage.

Motorna ulja, uputstva za korištenje

Mješanjem baznih ulja i aditiva dobija se motorno ulje.

Proizvođač Vašeg motornog vozila u uputstvu o rukovanju i održavanju obavezno označava koje specifikacije kvaliteta (API, SAE, MIL) mora da zadovolji motorno ulje. U garantnom roku morate se toga pridržavati, shodno propozicijama i uslovima garancije. Iste obaveze ima i ovlašteni servis.

U toku dalje eksploatacije možete koristiti ulja po Vašem izboru ili preporuci, ali obavezno propisanog kvaliteta i viskoznosti.

Ne dolijevajte multigradna ulja u jednogradna i obrnuto, a bez veće potrebe ne dolijevajte ulja sintetske osnove u motorna ulja mineralne osnove i obrnuto.
Pod potrošnjom motornog ulja smatra se količina ulja koja se dolijeva u motor između dvije zamjene na svakih pređenih 1000 kilometara. Motor mora da troši ulje. Normalna potrošnja motornog ulja kreće se od 0.2 do 0.5 litara na pređenih 1000 kilometara. Nivo ulja u motoru kontroliše se na svakih 500 kilometara. Ako koristite kvalitetno motorno ulje, a motor vozila je u dobrom stanju, potrošnja ulja je minimalna.

Ako je motor u dobrom stanju, vozite često na otvorenom putu i umjerenim brzinama, možete prihvatiti preporuku koju daje proizvođač ulja i vozila. Preporučujemo Vam da pri zamjeni ulja promjenite filter za ulje. U slučaju da vozilo ne koristite, ulje obavezno zamjenite jednom godišnje. Zimi, na niskim temperaturama ulje u koritu se zgušnjava i pri pokretanju motora javlja se dodatni otpor. Pravilan izbor viskoznosti motornog ulja olakšava start hladnog motora.
Motor ne treba zagrijavati u mjestu, nego nakon tridesetak sekundi krenite i vozite lagano dok se motor ne zagrije do normalne – radne temperature, a to je desetak minuta od starta.

Šta znači kad kažemo da motorno ulje štedi gorivo? Kvalitetno motorno ulje omogućava manji gubitak mehaničke energije u motoru da bi se dobila ista snaga. Teoretski to je do 7.5%.

Ostala ulja i tečnosti

Zamjenite pogonske materijale na vrijeme u propisanim (optimalnim) vremenskim intervalima, odnosno nakon određene kilometraže. Time obezbeđujete ekonomičan i siguran rad motornog vozila i duži vijek trajanja.

Ulja za mjenjač i diferencijal: Proizvođač motornog vozila, pored kvaliteta, određuje i interval zamjene ovih ulja koji uglavnom zavisi od pređene kilometraže – 30, 40, 60 i 100.000 kilometara ili cijeli radni vijek vozila.

ATF ulja – ulja za automatske mjenjače: zavisno od kvaliteta, zamjeniti nakon 45-60.000 kilometara (jednom godišnje) odnosno 100.000 kilometara (ili jednom u dvije godine). Vodite računa o kvalitetu ATF ulja, ona su formulacijski kompleksnija u odnosu na ostala maziva zbog svoje veoma složene uloge i funkcije.

Antifriz: – u rashladnom sistemu motora vozila zamjenite svake druge godine ili nakon pređenih 60.000 kilometara. Antifriz lošeg kvaliteta je uzrok pojave pjene, korozije i curenja hladnjaka. Pojave želatinoznih taloga u sistemu za hlađenje, koroziju hladnjaka i pregrijavanje motora vozila je posljedica mješanja antifriza koji nisu kompatibilni. Ne dolijevajte vodu u hladnjak – stvara koroziju i kamenac i kamenac u hladnjaku, snižava temperaturu mržnjenja. Zato, uvek dolijevajte samo antifriz.

Kočiona tečnost: treba je zamjeniti svake druge godine. Sa stanovišta bezbjednosti kočioni sistem je najbitniji sistem motornog vozila i u tom smislu mu pružiti odgovarajuću pažnju. Kočiona tečnost je higroskopna – upija vlagu iz vazduha, a time i snižava tačku ključanja. Time se stvaraju „parni čepovi” – kočenje je slabije i neujednačenog intenziteta. Sadržaj vode iznad 5% obara tačku ključanja ispod dozvoljene. Takvu kočionu tečnost odmah zamjenite u cjelosti. Iz tih razloga provjerite sadržaj vode u kočionoj tečnosti ako prelazite veću kilometražu vozilom ili vozite često pod većim opterećenjem motora.

Antifriz

Antifriz je tečnost protiv smrzavanja vode u sistemu za hlađenje motora vozila, koja sprečava pojavu korozije sistema i pregrijavanje motora.

Prije svake zime provjerite tačku mržnjenja rashladne tečnosti. Ako uređaj pokazuje tačku mržnjenja -35ºC, a antifriz nije više od dvije – tri godine u sistemu za hlađenje motora, rashladna tečnost je ispravna.

Za vaše vozilo u sistemu za hladjenje motora obavezno koristite antifriz izrađen na bazi etilen-glikola, odnosno antifriz koji je preporučio proizvođač vozila.
Zbog trošenja aditiva koji su sastavni dio antifriza rashladnu tečnost zamjenite svake druge – treće godine ili novom svakih pređenih 60.000 kilometara.
Ne koristite antifriz proizvoden prije tri godine, a vodite računa i o originalnosti pakovanja. Veoma često su ponude antifriza lošeg kvaliteta ili u falsifikovanoj ambalaži. Loš kvalitet antifriza je uzrok pregrijavanja motora, pojave korozije – curenje hladnjaka i pjenjenja tečnosti.

Radi dolijevanja preporučujemo Vam da uvjek sipate antifriz (i ljeti i zimi) – produžićete vijek trajanja hladnjaka.

U smislu dolijevanja, ako se radi o konvencionalnom antifrizu izrađen na bazi etilen, propilen – glikona sa inhibitorima korozije od neorganskih soli (nitrati, nitriti, silikati, fosfati i sl.) možete koristiti antifrize različitih proizvodjača istog kvalitetnog nivoa.

Nove generacije antifriza izrađene su na bazi etilen, propilen-glikola i organskih kiselina i njihovih derivata, imaju oznaku na ambalaži OAT – organic ocid tehnology. Period zamjene im je četiri – pet godina i u većini slučajeva ne mješaju se sa konvencionalnim antifrizom.

Antifriz je otrovna materija, praznu ambalažu nemojte koristiti ni u kakve svrhe vezane za životne namirnice.

Redovito servisirajte vozilo – neka vaše vozilo uvijek bude u tehnički ispravnom stranju (provjerite gume, količinu ulja u motoru, rashladnu tečnost, kočnice itd.)

Sigurnost

Prije polaska na put provjerite stanje na cesti i vremensku prognozu

Pridržavajte se ograničenja brzine – neka vas ne zavara lažan osjećaj sigurnosti. Pazite i često provjeravajte brzinometar jer najčešće niste svjesni stvarne brzine vožnje i potrebnog zaustavnog puta vašeg vozila u slučaju opasnosti.

Držite dovoljan razmak između vozila – ne zaboravite da vožnja većom brzinom zahtjeva i veći razmak između vozila, odnosno veći zaustavni put.
U slučaju kvara na vozilu ili nesreće – što prije skrenite na proširenje ili zaustavnu traku. Obucite sigurnosni reflektirajući prsluk te izađite iz vozila tako da ne stajete na prometnu traku. Postavite sigurnosni trokut te se odmaknite od vozila tako da budete što dalje od prometnog traka.

Ukoliko uzimate lijekove koji uzrokuju pospanost ili smanjuju vašu brzinu reagiranja, ne vozite!

Za vrijeme dužih putovanja zaustavite vozilo na odmarilištu i predahnite svakih dva sata.

Pomozite vozačima koji se uključuju na autocestu.

Ne pretovarajte svoje vozilo – ne stavljajte stvari u podnožje zadnjeg stakla vozila koje bi mogle zaklanjati vidljivost i pogled vozaču u retrovizoru.
Vežite se sigurnosnim pojasom! Vezivanje sigurnosnim pojasom zakonski je obavezno kako za vozača tako i za putnike u prednjem i u zadnjem dijelu vozila.

Kvar – nesreća

Uključite sva 4 pokazivača smjera, postepeno zaustavite vozilo na proširenju ili uz krajnji desni rub ceste i isključite motor. Pozicijska svjetla na vozilu ostavite obavezno uključena.

U slučaju nesreće, ostanite u svom vozilu, pričekajte dolazak interventne ekipe ili poštujte posebnu saobraćajnu signalizaciju koja se uključuje u posebnim situacijama.
Pažnja: Prije izlaska iz vozila, provjerite pribrižavali vam se drugo vozilo. Iz vozila izađite na desna vrata. Obucite reflektirajući prsluk.

U slučaju da vozilo ispred Vas bude u kvaru ili naiđete na kolonu zaustavljenih vozila, odmah uključite sva četiri pokazivača smjera, postepeno se zaustavite tako da ostavite dovoljan razmak između Vašeg vozila i vozila koje se nalazi ispred Vas.