iso0Upravljanje kvalitetom prema ISO 9001:2008

U Kakanj Petrolu uspješno je implementiran međunarodno priznati standard ISO 9001:2008. Certifikacija Kakanj Petrola za sistem upravljanja kvalitetom znak je predanosti, dosljednosti, trajnog usavršavanja i zadovoljstva naših korisnika.

ISO 9001:2008 je međunarodno priznati standard sistema upravljanja kvalitetom koji potencira zadovoljstvo kupca putem trajnog usavršavanja učinkovitosti našeg sistema.
Dobro isplaniran, uveden i certificiran sistem upravljanja kvalitetom donosi trajna poboljšanja kvaliteta odnosa sa kupcima, upravljanja, planiranja, efikasnosti procesa i poslovnih rezultata.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom podrazumijeva izuzetno dinamičan proces zasnovan na konstantnom poboljšavanju i unaprjeđenju zadovoljstva i motivacije korisnika, ali i svih zaposlenih.

Ovom certifikacijom Kakanj Petrol je potvrdio da se u svakom trenutku zna: ko, kako, kada i gdje obavlja aktivnosti vezane za optimalno funkcioniranje poslovnog sistema radi obezbjeđenja kvaliteta.

To je ujedno i osnova naše poslovne politike, koju ostvarujemo ispunjavanjem strateških ciljeva kroz dosljednu primjenu i kontinuirano poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Menadžment procesa i organizacije

Standard ISO 9001 u Kakanj Petrolu se fokusira na menadžment procesa i organizacije.

Ključni zahtjevi ovog standarda, a koje Kakanj Petrol ispunjava, prije svega, su:
– utvrđivanje potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana,
– uspostavljanje politike, ciljeva i radnog okruženja koje motiviše organizaciju da zadovolji potrebe i očekivanja korisnika,
– utvrđivanje, uspostava i upravlje sistemom međusobno povezanih procesa potrebnih da se sprovede politika kvaliteta i ostvare ciljevi.